Đang bán vé
Tìm vé theo ngày
Về chúng tôi

Chúng tôi nhận biểu diễn hợp đồng tại rạp với tất cả các cơ quan đơn vị, trường học. Cty tổ chức sự kiện. Thực hiện chương trình biểu diễn theo yêu cầu của đối tác. Ngoài ra chúng tôi cũng nhận hợp đồng biểu diễn tại cơ quan, trường học, và các tỉnh

Tìm hiểu